İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Son yıllarda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusundaODG toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. “

ODG İŞ güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir. İş sağlığı ve güvenliği bilimi, işyerlerinde yapılan işin sorunsuz yürütülmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tehlikelerden, çalışanlarının sağlığına zarar getirebilecek şartlardan korunma ve buna ek olarak, daha güvenli bir iş hayatı ortamı oluşturabilmek amaçlı yapılan metotlu çalışmaları kapsamaktadır. ODG Genel olarak ise bu bilimi, sadece çalışanı koruma konusunu değil; bunun yanında iş yerini, bağlı kuruluşları ve işin gerçekleştirildiği çevreyi koruma durumunu da kapsamaktadır.

ODG İş sağlığı ve güvenliği kavramını , ayrıntılı olarak , çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. .ODG  İş sağlığı ve güvenliği kavramı, bilimsel anlamda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarını da dayanak olarak almaktadır.

 

Çalışanlar, hayatlarını  şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle,ODG iş yerlerinin ve şantiyelerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetler çalışma şartları en üst seviyede olmasını sağlamaya adamıştır. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından ODG, bu konulara hassasiyetle yaklaşmaktadır.

FİYAT TEKLİFİ ALIN